Ønsker du å prate med noen ?

Livet river i oss. Av og til kan det være godt å ha noen å prate med. Noen som kan lytte til deg og møte deg med blanke ark.

Uansett hva du trenger å prate om så kan du gjerne ta kontakt med meg, så finner vi sammen ut hvor veien går videre.

Jeg tilbyr terapi og har lokaler i Gamlebyen, Fredrikstad (se her for veibeskrivelse)

Jeg ønsker deg velkommen til å kontakte meg for terapitimer.

Kontakt meg på: camilla@gestaltterapeutfredrikstad.no

For ønsket terapitime: skriv kort hva henvendelsen gjelder.

Jeg er medlem av Norsk  Gestaltterapeut forening, og følger deres retningslinjer: https://ngfo.no